Indicatie

Heeft uw kind zorg nodig? Dan kunt u binnen de verschillende wetgevingen (Jeugdwet, WLZ etc.) een indicatie aanvragen. In de indicatie staat hoeveel zorg uw kind kan ontvangen en welk budget u daarvoor ter beschikking wordt gesteld. Een indicatie kan op twee manieren worden afgegeven, namelijk in de vorm van het Persoonsgebonden Budget (PGB) en in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). 

Wanneer uw kind een PGB heeft, dan wordt er een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank door beide partijen in tweevoud ingevuld en ondertekend. Als wettelijke vertegenwoordiger zal u een kopie van de overeenkomst op moeten sturen naar het SVB ter goedkeuring. Happy2Move is sinds 2018 ook ZIN gecontracteerd. Vanwege complexe wet- en regelgeving zullen we per individu bekijken of u direct een contract met Happy2Move aan kan gaan, of dat er een derde partij als hoofdaannemer bij betrokken moet worden. Uiteraard instrueren wij u grondig bij iedere financieringsvorm. 

Als laatste optie kunt u de financiering voor de zorg van uw kind ook privé bekostigen.