Hoe werken wij?

Happy2Move startte in 2012 met de naschoolse dagbesteding waar het aanleren van sociale en motorische vaardigheden centraal staat. Dit willen we bereiken door een gezond klimaat te realiseren, waarin we iedere dag een sportieve activiteit aanbieden en gezamenlijk een gezonde maaltijd nuttigen. Naast een gezond klimaat hebben we goed nagedacht over een pedagogisch klimaat. Kinderen moeten zich bij Happy2Move wanen in een veilige omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn en alles uit hun mogelijkheden halen. Om hiervoor te zorgen maakt Happy2Move gebruik van de Schalock methodiek. 

De Schalock methode gaat uit van 8 domeinen die gericht zijn op het kwaliteit van leven. De domeinen van kwaliteit van bestaan zijn alle factoren die gezamenlijk persoonlijk welzijn vormen. Deze factoren vertegenwoordigen het gebied waarover het concept kwaliteit van bestaan zich uitstrekt en geeft hierdoor de multidimensionaliteit van kwaliteitsvol bestaan weer. De volgende acht domeinen van kwaliteit van bestaan worden in het model van Schalock en Verdugo onderscheiden. Deze zijn uitgebreid onderzocht en gevalideerd in een aantal interculturele onderzoeken (Jenaro et al., 2005; Schalock et al., 2005).

  1. Emotioneel welbevinden;
  2. Interpersoonlijke relaties;
  3. Materieel welbevinden;
  4. Persoonlijke ontplooiing;
  5. Lichamelijk welbevinden;
  6. Zelfbepaling;
  7. Sociale inclusie / erbij horen;
  8. Rechten.