Klachtenregeling

De professionals van Happy2Move staan elke dag gedreven en enthousiast klaar voor uw kind. Met de beste bedoelingen wordt getracht optimale zorg te leveren die aansluit bij de wensen van uw kind. Om als organisatie één lijn te volgen is er beleid opgesteld waar iedere vestiging aan dient te voldoen. Dit beleid wordt ook met u gecommuniceerd door middel van de cliëntengids. Het is helaas zo dat ondanks alle inspanningen u toch ergens ontevreden over kunt zijn. Mogelijk bent u zelfs het vertrouwen in de organisatie verloren? Uiteraard willen wij dit soort situaties voorkomen, maar als dat niet lukt dan kunt u een klacht indienen. 

De klachtenregeling is erop gericht om problemen, waaruit klachten ontstaan, op te lossen. Happy2Move staat open voor uw klacht en gebruikt uw input om haar beleid waar nodig aan te passen. 

Hoe kunt u een klacht indienen?

- Bespreek uw klacht met direct betrokkenen.; 

- Bespreek uw klacht met de leidinggevende van de direct betrokkenen;

- U kunt uw klacht sturen naar klachtencommissie@happy2move.nl t.a.v. Brigitte Rootveldt. Zij vervult de rol van voorzitter en bemiddelt als derde, onpartijdige persoon. 

 

​Het volledige klachtenreglement kunt u hieronder downloaden: