Organisatie

Elke vestiging heeft een hoofd pedagogisch medewerker, ook wel locatieleider genoemd. Hij of zij heeft een hbo opleiding Pedagogiek of SPH succesvol afgerond en enige ervaring in een leidinggevende functie. Naast de hoofdpedagoog werken op een vestiging ook pedagogisch medewerkers en persoonlijk begeleiders. Afhankelijk van de hoeveelheid kinderen en de doelgroep worden het aantal pedagogisch medewerkers bepaald. In principe hanteren wij een leider kind ratio van 1 op 7. Naast het personeel is Happy2Move ook een erkend leerbedrijf. Iedere dag zijn er zodoende ook stagiaires van verschillende opleidingen bij ons werkzaam.

Deze ruime personeelsbezetting maakt het mogelijk om kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Zo zullen zij niet alleen in groepsverband toegesproken worden, maar ook individueel. Hoe intensiever de contactmomenten zijn, hoe sneller er aan persoonlijke doelen gewerkt kan worden.